menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Soho 2015

www.marset.com

Soho és un reconeixement als mérits d'aquelles llums tradicionals de mercats, tallers, cafeteries...

Soho is an apreciation of the merits of the lights of yesteryear found in market.halls, workshops and cafés.

2015

www.marset.com