menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Plaff-on 2010

www.marset.com

Plafó de sostre o pared. Destaca la separació que hi ha entre el vidre i l'estructura, creant un camp d'efectes de llum que donen un toc màgic i contemporani.

In this wall or ceiling lamp, the outstanding feature is the separation of the glass from the body, creating a light effect which gives it a magical and contemporary touch.

2010

www.marset.com