menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Dama-n 2011

www.roca.es

Sèrie completa de sanitaris i rentaman.
Un exercici de racionalització estètica.

A complete set of sanitary units; an exercise
in aesthethic rationalisation.

2011

www.roca.es