menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Easy 2010

www.roca.es

Família de plats de dutxa simples i funcionals. La seva geometria i textures busquen una estètica allunyda d'ostentacions i complexitats.

A simple, functional shower base, the geometry and textures of which create an aesthethic without ostentation and complexity.

2010

www.roca.es