menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Amberes 2010

www.roca.es

Pica de peu amb el canyo d'aigua integrat,
el que permet que l'aixeta quedi a lÂ’interior
de la pica.

Standing wash basin with build in pipe, which means that the tap is inside the basin itself.

2010

www.roca.es