menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Julieta 2007

www.resol.es

Julieta és la versió per a infants de la Julia. Lúdica i lleugera, la seva qualitat i resistència permet que els adults ens hi asseiem de forma ocasional.

Juliata is a kids verssion of Julia, for playing. Its quality and strength mean that grown-ups can sit on it occasionally.

2007

www.resol.es