menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Mercer 2005

www.marset.com

Una sola pe├ža de vidre bufat, amb
una pantalla tradicional a l'interior.

Just one piece of blown glass with
a traditional shade on the inside.

2005

www.marset.com