menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Hulot 2005

www.mobles114.com

Penjador de peu amb un notable caràcter formal, pensat per complir la seva funció d’ús
i per emfatitzar la seva presència, amb elegància, color i discreció. Adequat per a l’oficina, pels espais de recepció i per a la llar.

Coat stand with a remarcable formal character, designed  for its functional use and to emphasize its presence with elegance, colour and discretion. Suitable for the home, office and reception areas.

2005

www.mobles114.com