menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Espejito 2005

www.marset.com

Mirall d'augment il.luminat de forma original
i senzilla. Una ròtula de bola permet una fàcil
i intuitiva orientació del mirall.

A magnifying mirror lit in an original, simple manner. A ball and socket joint allows easy and intuitive positioning of the mirror.

2005

www.marset.com