menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Olivia 2000

www.marset.com

Gran semiesfera de vidre bufat de Murano de gran qualitat. En blanc o vermell, incorpora un reflector intern opac que dirigeix la llum cap avall, i un disc difusor de alumini que amaga la font de llum.

Olivia is a big semi-sphere of high quality Murano blown glass in red and white that embodies an internal opaque reflector to direct the light downwards and a diffuser disc made of aluminium that covers the light source.

2000

www.marset.com