menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Flash 2000

www.marset.com

Petit punt de llum de pared o sostre
realitzat en policarbonat transparent.

Wall or ceiling mounted lamp
in transparent polycarbonate.

2000

www.marset.com