menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Atila 2000

www.marset.com

Llum de sobretaula
articulat d'aspecte 'retro'.

Retro-style
Articulated lamp.

2000

www.marset.com