menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Finisterre 1992

www.santacole.com

Pilona de fundició de ferro de secció rectangular amb o sense llum, per a la contenció i senyalització, també pot usarse com a seient ocasional.

This is a cast iron triangular-section marker, with or without light, for containtment and signalling. It can also be used for short periods as a seat.

1992

www.santacole.com