menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Axis 2006

www.marset.com

Sistema de focus empotrats, barreja de color
i serietat, amb material plàstic aplicat a una tipologia de producte tradicionalment seriosa
i amb poques càrregues d’emoció.

A system of built-in wall lamps, a mixture
of colours and sobriety; plastic is applied to a product type which was traditionally serious and basically unemotional.

2006

www.marset.com