menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

D5 2005

www.rocal.es

Xemeneies de metall amb porta hermètica
de vidre, de gran rendiment calòric.

Metal fireplaces with airtight glass doors
with high calorific performance.

2005

www.rocal.es