menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Taula Hulot 2005

www.mobles114.com

Taula vinculada formalment al penjador del mateix nom, per a ús auxiliar en sales d’estar, recepció, dormitori, etc.

Table from the same collection of  the coatstand of the same name, for auxiliary use in waiting rooms, receptions, bedrooms, etc. 

2005

www.mobles114.com