menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Picnic 2014

www.serralunga.com

El llum PicNic es caracteritza pel seu volum fort, que donen sentit a la tecnologia del rotacional, és també com un joc, vol provocar una rialla. El seu principi conceptual és el rescat dels llums de sobretaula que es feien amb un gerro de ceràmica I una pantalla de tela, però amb una silueta més contemporània i sobretot a una altra escala.

 PicNic és perfecte per al seu ús a l'exterior, decora quan està apagada I també quan està encesa, omple espais I permet ser utilitzada tant per a un us contract I exigent com a una utilització més domestica.

The PicNic lamp is craracterized by its strong volume, which gives meaning to the rotomolding technology, it's also like a game, it wants to draw a smile. The conceptual principle is the rescue of the table lamps that were made with ceramic vases and a fabric lampshade, but with a more contemporary silhouette and specially oversidez. PicNic is perfect for outdoor use, decorate when it's off and also when it's turned on, fills spaces and permit to be used for a contract space so much as in a domestic space.

2014

www.serralunga.com