menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Chicago 2014

www.amat-3.com

Chicago esta concebut com un sistema de bancada modular especialment apte per a la seva instal·lació en col·lectivitats. Formalment fuig de l'aspecte antivandàlic que tradicionalment caracteritza aquest tipus de productes. La seva solidesa i fortalesa no les exterioritza, aquestes propietats físiques són integrades en unes formes de gran simplicitat i elegància, donant com a resultat un producte impecable, poc estrident, de línies suaus i alhora contundents. La senzillesa és la característica principal del sistema constructiu. Consta d'una estructura de xapa d'alumini mecanitzada i doblegada a posteriori, aquesta estructura de xapa envolta un seient tapissat. Els suports estan realitzats en fosa d'acer i mecanitzat. La sèrie consta de diferents versions: Banc sense respatller, d'idèntiques mesures al banc amb respatller, que inclou la possibilitat d'integrar en els extrems una taula de fusta. Els bancs poden unir-se entre si mecànicament, de manera que la longitud és perfectament configurable.

Chicago has been designed as a modular bench system, particularly suitable for community seating installations. Its form steers clear of the anti-vandal look that has traditionally characterised this type of furniture. Its great strength and sturdiness remain hidden, integrated into extremely simple, elegant forms, and the result is an impeccable piece of furniture, never over-conspicious, with lines which are soft yet forceful at the same time. Simplicity is the main characteristic of its construction. It consists of a machined and folded sheet aluminium structure surrounding an upholstered seat. The supports are made of machined cast steel. Different versions make up the series: Bench with a 700mm – 2500mm backrest, with or without armrests. Bench without backrest, measurements identical to bench with backrest and with the possibility of integrating a wooden table at one of the ends. The benches can be joined together mechanically and they can therefore be made up with any length.

2014

www.amat-3.com