menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Gina 2014

www.resol.es

Gina es el nom d'aquesta cadira de plàstic injectat, lleugera i apilable, d'aspecte romàntic amb connotacions historicistes posades formalment i materialment al dia. Gina busca un diàleg silenciós però alhora contundent amb l'usuari i una integració sense estridències amb el seu entorn, com també una primera sensació de familiaritat amb l'objecte.

Gina is the name of this injected plastic chair, light and stackable, romantic look with historicist connotations updated formally and materially. Gina looks for a quiet dialogue but at the same time strong with the user and integrated with its environment without shrillness, and also one first sense of familiarity with the object.

2014

www.resol.es