menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Boss 2015

www.resol.es

Cadira d'aspecte familiar i proper, sense crits formals, plegable i fàcil de preescriure. El seient i el respatller amb teixit continuu
ransmeteixen una sensació d'acolliment i estèticament esdevé elegant. Amb una referència clara a les cadires plegables de tota la vida pero amb certs matisos que permet la tecnología del plàstic injectat, Boss transmet comoditat i benestar amb fortes dossis de producte contemporani.
Es perfecte tant per a interior com per a exterior.

Close and familiar looking chair, without formal shouts, flodable and easy to prescribe. The seat and the back with the same textile piece transmit cozyness and is aestethically elegant. With a clear reference to the every day life folding chairs, but with certain hints wich injected plastics technology permits, Boss transmits comfort and wellness with strong dosis of contemporary product. It is perfect for indoor and outdoor environments.

2015

www.resol.es