menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Liviana 2017

www.thisispetra.com

Conjunt de taules fabricades amb marbre.
El disseny cerca potenciar amb simplicitat tota la grandesa i esplendor del material, potenciant al màxim la unió entre el marbre
i procés constructiu.

Set of tables made of marble. The design seeks to enhance with simplicity the greatness and splendor of the material, maximizing the union between the marble and the constructive process.

2017

www.thisispetra.com