menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Aura Big 2018

www.marset.com

La petja emocional.

Una senzilla garrafa de vidre ha estat l'origen del process de disseny de l'aplic de paret Aura. D'aquell objecte tradicional, que durant molts anys ha format part de l'escenari domèstic, sorgeix aquesta làmpada decorativa, que a més de generar una il·luminació especial, llueix a la paret quan està apagada.

És un disseny emocional, pel que siginifica el vidre en la memoria col·lectiva, així com un disseny racional i contemporani, perquè empra la tecnología LED per a aconseguir eficiencia i que la font de llum no pesi en el conjunt formal. El vidre opal, transparent o de color de la pantalla, permet que el llum banyi la paret i crei un efecte lluminós sense estridència però que genera un punt d'interès en l'espai.

La col·lecció Aura s'amplia i apareix una nova versió de 25cm per aportar solucions llumíniques a espais més grans. L'important és que aquest aplic lleuger i resolutiu guardi la proporció odònia en l'interior que hagi d'il·luminar, i la proporció sempre depèn de l'escala. Amb les dues mides actuals es podrá escollir el tamany més adequat per a cada ocasió.

the emotional footprint.

A simple household item kickstarted the design process of the Aura wall lamp. This decorative lamp, which provides outstanding light while turn on but stands out beautifully while off as well, was inspired by the traditional glass carafe, a mainstay of households the world over.

The Aura follows an emotional design, because of what glass means in the collective memory, as well as a rational and contemporary design because it draws on LED technology to achieve efficiency and subtlety. The opalescent, transparent, or coloured glass of its lampshade allows the light to bathe the wall and creates a luminous effect without harshness, while also generating a point of interest in the space.

Building on the existing Aura collection is a new 25 cm version to offer lighting solutions for larger spaces. Now, with two sizes to choose from, you'll always be able to select the Aura that best fits the proportions and scale of your space.

2018

www.marset.com