menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Vetra 2018

www.marset.com

La làmpada il·luminada.

Vetra podria ser només una làmpada tradicional, de vidre bufat, però al encendre-la ens mostrarà una sorpresa. Joan Gaspar utilitza un difusor de vidre tancat com a reflector, amb l'originalitat de colocar la font de llum per fora de la pantalla, enlloc del seu interior. Emet més llum de la esperem però sense que enlluerni i una gran part de la mateixa es dirigeix cap avall. La resta es filtra cap al seu interior, il·luminant-la subtilment, com si ressonés la llum i es multipliqués. Encesa mostra tot el seu perfil dibuixat. Sembla estar viva.

Aquesta col·lecció ha estat dissenyada per a sobre taula, suspensió i amb peu en diferents diàmetres -20, 32 i 43 cm -. En les versions de sobre taula i peu, la tija es divideix en dues parts desiguals, un detall que trenca el seu equilibri aportant bellesa i que resol de forma elelgant la sortida del cable.

The illuminated lamp.

At first glance, Vetra could be no more than a traditional, old-fashioned, blown-glass lamp, but turning it on yields a surprise. Joan Gaspar uses a completely closed glass diffuser as a reflector, and creatively places the light source outside -instead of inside- the shade. The Vetra gives off more light than one would expect, without glare. Much of the light is directed downward, and the rest is filtered toward the inside of the shade, subtly illuminating it. Like an echo multiplying the light, when it's on, its entire outline is drawn out and seems to come alive.

This collection was designed in table, suspension and floor models in different diameters (20, 32 and 43 cm). In the table and floor versions, the stem is divided into two unequal parts, a feature that breaks the symmetry, adds beauty and elegantly provides an outlet for the cable.

2018

www.marset.com