menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Raf 2018

www.resol.es

Raf pretén un punt de singularitat mitjançant la lleugeresa del seu aspecte i amb un cert clasicisme formal i conceptual. Formalment no es tracta d’una cadira al ús. Penso que representa un clar exemple de la fusió entre forma i funció, el classic debat en l’entorn del disseny i l’arquitectura, dues peces, entre sí que quan arriben a destí es munten conformant el conjunt, sorprenent i perfectament integrat. Les seves mides son més de cadira, pero el seu aspecte es més de petit sillonet, contingut i confortable, amb un aspecte general modern que mira de reull i vol transmetre un cert historicisme. El conjunt inclou tambè una petita taula auxiliar, suport indispensable per a la complerta comoditat del conjunt de la proposta.

Raf seeks a point of singularity through the lightness of his appearance and with a certain formal and conceptual classicism. Formally, it is not a typical chair.
I think it represents a clear example of the merge between form and function, the classic debate in the design and architecture environment, two pieces, each one when they arrive at their destination, they are assembled, making up the whole, surprising and perfectly integrated. Its size is more of a chair, but its appearance is more of a small chair, content and comfortable, with a general, modern look that wants to transmit a certain historicism at the same time. The set also includes a small auxiliary table, indispensable support for the complete comfort of the whole of the proposal.

2018

www.resol.es