Joan Gaspar. Disseny Industrial

Focus de paret o sostre, amb detalls formals i mecànics a la vista.

Focus de paret o sostre, amb detalls formals i mecànics a la vista.

Atlas 1/12