Joan Gaspar. Disseny Industrial

És una reinterpretació del tradicional llum de mecànic, amb usos i funcionalitats afegides. Formalment icònica, disposa d’una reixa que apantalla una part de la font de llum, actuant com a regulador d’intensitat.

És una reinterpretació del tradicional llum de mecànic, amb usos i funcionalitats afegides. Formalment icònica, disposa d’una reixa que apantalla una part de la font de llum, actuant com a regulador d’intensitat.

Chispa 1/12