Joan Gaspar. Disseny Industrial

PETER EDWARD BAKER
(GINGER BAKER)

It is an extensive collection of lamps under the same format and idea of light, but offering various types, which I have been adding over time. Its success is the exercise of simplification and the use of a new material, offering generous lighting and great visual comfort.

PETER EDWARD BAKER
(GINGER BAKER)

És un extensa col·lecció de llums sota un mateix format i idea de llum, però amb diferents tipologies, que he anat afegint al llarg del tems. L’exercici de simplificació és el secret de l’èxit, així com la utilització d’un material inèdit i ofereix una il·luminació generosa i de gran confort visual.

Ginger 1/12