Joan Gaspar. Disseny Industrial

Fanal urbà. La disposició de la llum fa que els vianants no es vegin molestats per la intensitat del focus.

Fanal urbà. La disposició de la llum fa que els vianants no es vegin molestats per la intensitat del focus.

Inter 1/12